Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

  1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy.
    Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dotyczy Konsumenta)
  2. Zwroty przesyłek nie są przyjmowane na adres, z którego zostały nadane.

W tej sprawie prosimy o przesłanie informacji na adres: [email protected]

Reklamacje

  1. Reklamację należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
  2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
  3. Sprzedawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.